13 september, 2017

Vår historia

1989

Jergo grundas av Jörgen Jeppsson. Jörgen kom från Scanrotor AB och hade goda kontakter med ett flertal viktiga leverantörer av mobila utrustningar och hydrauliska verktyg. 
Till en början är försäljning den huvudsakliga sysslan, men ganska snart börjar det komma förfrågningar om att utföra arbete ute i industrin och vi förstår att det finns potential att utöka vår affärsidé.

1991

Vi sluter ramavtal med svenska kärnkraftverk.

1993

Vi sluter avtal med Alstom.

1996

Personalstyrkan har nu vuxit till sex personer och vi börjar lägga ner alltmer arbete på att marknadsföra företaget.

1999

Vår lokal blir för trång och vi tar steget att flytta till ett större kontor och bygger ett 400 m2 stort lagerutrymme.

2000

Vi börjar arbeta enligt ISO 9000.

2003

Verksamheten växer kontinuerligt; både inom försäljning, uthyrning och arbeten on-site. Magnus Runesson tar över VD-posten och vi är nu åtta heltidsanställda.

2006

För att kunna tillgodose våra kunders behov på bästa sätt delas nu verksamheten upp internt. Vi får en försäljningsavdelning och en on-siteavdelning.

2009

Vi bestämmer oss för att öppna ett försäljningskontor med tillhörande lager i Bergen, Norge. Detta för att kunna förse våra norska kunder med ännu bättre service.

2014

Vi firar 25 år som företag och blickar framåt med nya tankar och idéer om hur vi kontinuerligt kan förbättra vårt erbjudande.

2016

Vi tecknar exklusivt distributörsavtal med Atlas Copco Tools Sverige.

Magnus Runesson

VD

+46 (0)42 36 21 05
+46 (0)705 82 10 99
magnus.runesson@jergo.se