Arborrning

Vi levererar flexibla och stryktåliga maskiner för arborrning och svetsning av hål/axlar/planytor

Axelbearbetning

Med våra portabla axelsvarvar löser du enkelt servicearbetet på plats, utan stora kostnader för demontage av valsar, kulskruvar etc.

Borrning

Är du i behov av borrning och håltagning så har vi ett stort utbud för att täcka just ditt behov.

Flänsbearbetning

Mobila bearbetningsutrustningar med invändig och utvändig uppspänning för små och stora objekt.

Fogning

Kvalitetsmaskiner för fogning av rör i verkstad eller on-site.

Fräsning

Med våra 2- och 3-axliga portabla fräsmaskiner finns möjligheten att fräsa kilspår, motorfundament, delningsplan etc.

Kantfasning

Maskiner för fasning av plåtar och rör i verkstad eller on-site.

Kapning

Robusta och driftsäkra maskiner som kan drivas med pneumatiska eller hydrauliska motorer.

Tillbehör

Givetvis levererar vi alla nödvändiga tillbehör till våra bearbetningsmaskiner.

Ventilbearbetning

Våra maskiner kännetecknas av att de är användarvänliga, stabila, har lång livslängd och mycket bra slutresultat.