L-serien stora kantfasmaskiner

Gerimas stora stationära maskiner för plåtbearbetning.

M-serien kantfasmaskiner

Gerimas stationära maskiner för bearbetning av svetsfogar och synliga...

S-serien portabla kantfasmaskiner

Gerimas portabla kantfasmaskiner för bearbetning eller slipning av svetsfogar...