EST CPI-pluggar för pluggning av tuber max 70 bar

Installeras snabbt och säkert utan att påverka intilliggande tuber....

EST Installationsverktyg för tubpluggar - hydrauliskt

Den bästa och snabbaste metoden att installera Pop-A-Plug 2...

EST Installationsverktyg för tubpluggar - manuellt

Installationsverktyg för Pop-A-Plug 2 och CPI-pluggar.

EST Plug Removal Tool

Det idealiska verktyget för att demontera P2- och CPI-pluggar.

EST Pop-A-Plug 2 tubpluggar max 413 bar

Installeras snabbt och säkert utan att påverka intilliggande tuber....