Efco NC-styrda maskiner

En vidareutvecklad version av TD- och TDF-maskinerna. Maskinerna är NC-styrda...

Efco SPM

Stationär CNC-styrd svarv för bearbetning av ventiler, båda vid...

Efco TD - mobila svarvar

TD-maskinerna används för bearbetning av ventilsäten, ventilhus och flänsar. Maskinerna har...

Efco TDF-flänsplaningsmaskin

Maskin för bearbetning av flänsar och andra tätytor. TDF-05 0-250 mm...