25 oktober, 2017

Bultförband

Det fokuseras mer och mer på att bultförband är korrekt monterade och spända. Vi är specialister på kontrollerad bultspänning både vad det gäller vridande momentverktyg eller bultsträckare. Vi står beredda att hjälpa till med fundamentsbultar, högtrycksflänsförband, kopplingar och alla andra tänkbara applikationer.

Vi är certifierade specialister på kontrollerad bultspänning med momentverktyg och bultsträckare – den friktionsfria metoden. Med stort sortiment och med egen kalibreringsutrustning kan vi garantera att slutresultatet blir som ni önskar.

Magnus Runesson

VD

+46 (0)42 36 21 05
+46 (0)705 82 10 99
magnus.runesson@jergo.se