25 oktober, 2017

Reparation av värmeväxlare

En läckande tub i en värmeväxlare kan medföra produktionsbortfall och värmeväxlaren bör snarast möjligt stängas ner och öppnas för inspektion och läcksökning. När läckaget har hittats ska tuben pluggas.

Vi utför läcksökning, pluggning, tubutdragning och tubinvalsning. Pluggningen är en kall metod utan mekanisk åverkan på intilliggande tuber vilket ger stora fördelar. Pluggen är enkel att demontera när tuben senare byts.

Vi erbjuder också planing/fräsning av tubplattor samt momentdragning/ bultsträckning.

värmeväxlare

Magnus Runesson

VD

+46 (0)42 36 21 05
+46 (0)705 82 10 99
magnus.runesson@jergo.se