7 mars, 2018

Utbildning

Att förstå hur maskiner och verktyg fungerar och vilka risker som finns vid handhavandet är det viktigt att ha rätt utbildning och kunskaper.

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden:

  • Tryckprovning
  • Pluggning av värmeväxlare
  • Utdragning och valsning av tuber i värmeväxlare
  • Installation av BONLOK svetsfria kopplingar
  • Momentlära
  • Segdragande verktyg
  • Bultsträckning

Samtliga kurser innehåller både teori och praktik och efter genomförd utbildning erhålls ett utbildningsbevis.
Ni väljer själva om utbildningen ska hållas hos er eller hos oss.
Vi skräddarsyr också utbildningar för just era behov.

Magnus Runesson

VD

+46 (0)42 36 21 05
+46 (0)705 82 10 99
magnus.runesson@jergo.se