Arbetet på oljeplattformen stod helt stilla

En oljeplattform i Nordsjön fick haveri på sin gasinjekteringsutrustning. Problemet kunde härledas till ett antal läckande tuber i en titanvärmeväxlare. Tuberna behövde naturligtvis pluggas så fort så möjligt, för utan fungerande värmeväxlare stod arbetet på oljeplattformen helt stilla.
Värmeväxlarnas tuber hade en dimension som gjorde att standardpluggar inte kunde användas för att laga läckorna. Till råga på allt var trycket i tuberna över 200 bar. Detta betydde att nya pluggar fick tillverkas och testas innan vi kunde leverera dem.

Så löste vi problemet:

Kunden tog kontakt med oss för att se om vi kunde lösa problemet. Därefter gick det undan. Eftersom vi har goda relationer till våra leverantörer fanns det möjlighet för dem att lägga om sin produktion och tillgodose vårt akuta behov. Därigenom kunde vi också hålla leveranstiden nere, och inom loppet av endast 48 timmar hade vi lyckats leverera ett stort antal titanpluggar av typen Pop-A-Plug, en plugg som installeras med en kall arbetsmetod.

Kunden behövde inte söka tillstånd för heta arbeten – en ansökningsprocess som i dessa lägen stjäl dyrbar tid – särskilt som det kostar tiotalsmiljoner när arbetet står still.

Slutresultatet? Arbetsstilleståndet minimerades och arbetet på oljeplattformen kunde snabbt återgå till normal produktion.

Dela inlägget

Välj land