Hydrauliska pumpar

Enerpacs hydraulpumpar finns tillgängliga i mer än 1000 olika utföranden. Oavsett kraven på högtryckspumpar (hastighet, styrning,periodiska eller kraftiga cykler), Enerpac har en hydraulpump för varje uppgift.
Med hand, batteri-, el-, luft- och bensindrivna modeller, plus flera tank och ventilutföranden, erbjuder Enerpac den mest omfattande uppsättningen hydraulpumpar på marknaden.

Enerpac Hydrauliska pumpar

En hydraulpump är en viktig komponent inom hydrauliska system och används för att generera och leverera kraft till olika hydrauliska system och komponenter. Hydraulpumpar fungerar genom att omvandla mekanisk energi till hydraulisk energi. De drivs vanligtvis av en motor eller annan mekanisk kraftkälla och arbetar enligt principen om vätsketryck.

Det finns olika typer av hydraulpumpar som används beroende på applikationen och kraven. Kugghjulspumpar, en vanlig typ av hydraulpump, använder två eller fler roterande kugghjul för att transportera hydrauloljan. Kolvpumpar är en annan vanlig typ och använder kolvar för att skapa tryck genom att föra in och ut oljan. Centrifugalpumpar används främst vid stora flöden och använder centrifugalkraft för att öka trycket på hydrauloljan.

 

Batteridrivna hydraulpumpar

En bärbar batteripump för industrihydraulik är en praktisk och flexibel lösning för att generera hydraulisk kraft i olika industriella tillämpningar. Denna typ av hydraulpump är utformad för att vara portabel och drivs av ett inbyggt batteri, vilket eliminerar behovet av externa strömkällor eller anslutningar. En bärbar batteripump är perfekt för arbetsplatser där det är svårt att få tillgång till elektricitet eller där mobilitet är viktig. Med sin kompakta och lätta design kan pumpen enkelt transporteras och användas på olika platser, samt i olika situationer.

Denna typ av pump kan generera tillräckligt högt hydrauliskt tryck för att driva olika hydrauliska komponenter och verktyg. Batteripumpar är vanligtvis utrustade med kontroller för att justera trycket och ge användaren möjlighet att anpassa kraften efter specifika behov och krav. Bärbara batteripumpar för industrihydraulik är också kända för sin tysta drift och minimala vibrationer, vilket bidrar till en bekväm arbetsmiljö. De är oftast konstruerade för att vara hållbara och tåla tuffa arbetsförhållanden.

Fotpumpar

Luftdrivna hydrauliska fotpumpar är en typ av hydraulpump som används för att generera kraft med hjälp av trycksatt luft. Dessa pumpar är speciellt utformade för att aktiveras genom att användaren trampar på en fotpedal, vilket skapar ett tryck som driver hydrauliken. En pump som är mycket användbar i situationer där man behöver en manuell och portabel lösning för att generera hydraulisk kraft. Luftdrivna hydrauliska fotpumpar är vanligtvis kompakta och lätta, vilket gör dem enkla att transportera och använda på olika platser.

En sorts hydraulpump som är utrustade med en lufttrycksanslutning och en hydraulisk tryckanslutning. Genom att ansluta en kompressor eller en tryckluftkälla till pumpen kan användaren skapa det nödvändiga lufttrycket för att driva hydrauliken. När användaren trampar på fotpedalen skapar pumpen ett tryck som driver hydrauloljan till de önskade hydrauliska komponenterna, såsom cylindrar eller verktyg.

Luftdrivna hydrauliska fotpumpar är särskilt användbara i situationer där manuell kontroll och precision är viktigt. Användaren kan exakt styra kraften och hastigheten genom att justera trampkraften på fotpedalen. Dessa hydraulpumpar är vanligtvis utrustade med ventilfunktioner för att möjliggöra enkel styrning och säker användning. Deras kompakta design och möjlighet till manuell kontroll gör dem användbara inom olika industriella tillämpningar där portabilitet och flexibilitet är viktiga faktorer.

 

Handdriven hydraulisk pump

Handpumpar är en vanlig typ av hydraulpump som används för att generera hydraulisk kraft genom manuell ansträngning. Dessa pumpar är utformade för att drivas genom att användaren manuellt trycker eller drar i ett handtag eller en spak. En handpump består vanligtvis av en cylindrisk pumpkropp, en pumpstång och ett handtag eller en spak för att aktivera pumpen. När användaren trycker eller drar i handtaget skapas en rörelse som driver pumpstången upp och ner i pumpkroppen. Detta skapar ett tryck i pumpkroppen och driver hydraulolja eller vätska genom systemet.

Handpumpar finns i olika storlekar och utföranden för att möta olika behov och applikationer. Fördelen med handpumpar är deras enkelhet och portabilitet. De kräver ingen extern strömkälla eller anslutning och kan därför användas på platser där elektricitet eller tryckluft inte är tillgängligt. Handpumpar är också lätta att använda och ger användaren kontroll över den genererade kraften. Det finns olika varianter av handpumpar, inklusive enkla handpumpar, tvåstegspumpar och dubbelverkande handpumpar. Enkla handpumpar genererar kraft vid en enda rörelse av handtaget, medan tvåstegspumpar ger högre tryck genom att använda två steg av pumpningen. Dubbelverkande handpumpar ger både tryck och sugande rörelser för att driva hydrauliska system. Deras enkelhet, portabilitet och användarstyrda natur gör dem användbara i olika industriella och verkstadsapplikationer där manuell kraft behövs för att driva hydrauliska system.

 

Luftfriven hydraulisk pump

Luftdrivna hydraulpumpar är en typ av hydraulpump som används för att generera hydraulisk kraft med hjälp av trycksatt luft. Dessa pumpar är konstruerade för att drivas av en luftkompressor eller annan tryckluftkälla.

Luftdrivna hydraulpumpar består av en pumpenhet och en luftmotor. När luftkompressorn levererar trycksatt luft till pumpenheten, driver luftmotorn pumpens rörelse. Det genererade trycket driver hydrauloljan genom systemet och levererar kraft till olika hydrauliska komponenter, såsom cylindrar, motorer eller verktyg. Fördelen med luftdrivna hydraulpumpar är deras snabbhet, effektivitet och precision. De kan generera högt hydrauliskt tryck på kort tid, vilket möjliggör snabba rörelser och effektivitet i hydrauliska system. Luftmotorn ger också en jämn och konstant kraft, vilket bidrar till noggranna och repeterbara resultat. Luftdrivna hydraulpumpar erbjuder också flexibilitet och mångsidighet. Genom att justera lufttrycket kan användaren reglera det genererade hydrauliska trycket och anpassa kraften efter behovet i olika applikationer. De är också lätta att använda och kräver minimalt med underhåll.

Välj land