Pluggning

Pluggar och installationsverktyg för pluggning av läckande tuber i tubvärmeväxlare eller kondensor.
Enkel och säker installationsmetod godkänd enligt ASME PCC-2.

Välj land