Arbetet på oljeplattformen stod helt stilla

Arbetsstilleståndet minimerades och arbetet på oljeplattformen kunde snabbt återgå till normal produktion

En oljeplattform i Nordsjön fick haveri på sin gasinjekteringsutrustning. Problemet kunde härledas till ett antal läckande tuber i en titanvärmeväxlare. Tuberna behövde naturligtvis pluggas så fort så möjligt, för utan fungerande värmeväxlare stod arbetet på oljeplattformen helt stilla.
Värmeväxlarnas tuber hade en dimension som gjorde att standardpluggar inte kunde användas för att laga läckorna. Till råga på allt var trycket i tuberna över 200 bar. Detta betydde att nya pluggar fick tillverkas och testas innan vi kunde leverera dem.

Så löste vi problemet:

Kunden tog kontakt med oss för att se om vi kunde lösa problemet. Därefter gick det undan. Eftersom vi har goda relationer till våra leverantörer fanns det möjlighet för dem att lägga om sin produktion och tillgodose vårt akuta behov. Därigenom kunde vi också hålla leveranstiden nere, och inom loppet av endast 48 timmar hade vi lyckats leverera ett stort antal titanpluggar av typen Pop-A-Plug, en plugg som installeras med en kall arbetsmetod.

Kunden behövde inte söka tillstånd för heta arbeten – en ansökningsprocess som i dessa lägen stjäl dyrbar tid – särskilt som det kostar tiotalsmiljoner när arbetet står still.

Slutresultatet? Arbetsstilleståndet minimerades och arbetet på oljeplattformen kunde snabbt återgå till normal produktion.

LÄS ÄVEN

Hyresverktyg från 50 till 43000Nm

Verktygen används till exempel för att demontera och montera propellerblad på olika typer av fartyg. Verktyget på bilden ger 43000…

Med US25GL kan du enkelt utföra figurering av rör i verkstad eller On-site

US25 GL möjliggör en vinkelrätt anslutning av mindre ledning mot huvudledning, kollektor eller exempelvis till en Superheater. Detta görs i…

En skräddarsydd flänstestplugg gjorde jobbet

En 10” Sch 40 600# RTJ fläns på ett raffinaderi började läcka och packningsytan blev så pass skadad att hela…

DELA GÄRNA

Du når oss på +46(0)42-362110