"En skräddarsydd flänstestplugg gjorde jobbet"

Vår utmaning:

En 10” Sch 40 600# RTJ fläns på ett raffinaderi började läcka och packningsytan blev så pass skadad att hela flänsen behövde bytas. Det var långt till närmaste ventil och samtidigt var man osäker på hur tät denna skulle visa sig vara. Att vattenfylla röret kändes inte heller som ett bra alternativ, eftersom detta hade resulterat i en tidsödande rengöringsprocess. Utmaningen blev alltså att hitta en lösning för att byta flänsen på ett sätt som var både tids- och kostnadseffektivt.

Så löste vi uppdraget:

Vår unika spetskompetens gjorde det möjligt att förse raffinaderiet med en skräddarsydd flänstestplugg. Med denna monterad gick det enkelt att ventilera bort eventuella gaser som kom uppströms pluggen. Detta gjorde också att insvetsningen av den nya flänsen kunde ske riskfritt. Sedan kunde svetsen provtryckas och endast några liter vatten behövdes. Inga kostsamma rengöringar krävdes och jobbet kunde utföras riskfritt.

Mathias Olsson

Vill du veta mer just den här lösningen?
Ta kontakt med mig!

mathias.olsson@jergo.se +46 (0)42 36 21 12 +46 (0)705 82 23 69

Mathias Olsson
Försäljningschef

Du når oss på +46(0)42-362110