En skräddarsydd flänstestplugg gjorde jobbet

case-4-img-1

En 10” Sch 40 600# RTJ fläns på ett raffinaderi började läcka och packningsytan blev så pass skadad att hela flänsen behövde bytas. Det var långt till närmaste ventil och samtidigt var man osäker på hur tät denna skulle visa sig vara. Att vattenfylla röret kändes inte heller som ett bra alternativ, eftersom detta hade resulterat i en tidsödande rengöringsprocess. Utmaningen blev alltså att hitta en lösning för att byta flänsen på ett sätt som var både tids- och kostnadseffektivt.

Så löste vi uppdraget:

Vår unika spetskompetens gjorde det möjligt att förse raffinaderiet med en skräddarsydd flänstestplugg. Med denna monterad gick det enkelt att ventilera bort eventuella gaser som kom uppströms pluggen. Detta gjorde också att insvetsningen av den nya flänsen kunde ske riskfritt. Sedan kunde svetsen provtryckas och endast några liter vatten behövdes. Inga kostsamma rengöringar krävdes och jobbet kunde utföras riskfritt.

LÄS ÄVEN

Mothåll för eliminering av klämrisk

Då bultavståndet varierar i avstånd på olika storlekar på cirkulära förband kan ett slidemothåll vara en bra lösning där nästkommande…

Hela ventilsätet var i akut behov av att bytas

Ett stort kraftverk hade problem med ett svetsat ventilsäte i en kritisk ventil. Sätet reparerades gång på gång men lagningen…

Blandaren hade flyttats flera meter ner i röret

Ett kraftverk upptäckte att något inte stämde med hur ångan leddes fram till turbinen. En kontroll av rörledningen gjordes och…

DELA GÄRNA

Du når oss på +46(0)42-362110