25 oktober, 2017

Ventilbearbetning

En ventil som är skadad i ventilsätet eller ventilhuset kräver ofta omedelbar åtgärd. Med våra mobila ventilbearbetningsmaskiner kan vi bearbeta ventilen på plats. För större ventiler har vi en CNC-styrd maskin som kan programmeras att göra uppgifter som annars är mycket svåra eller tar lång tid att utföra. Denna maskin kan köra både koniska och radiella geometrier utan problem. Den kan också utföra uppgifter på platser där man inte kan se med människoögon.

Vi förfogar över ett flertal olika ventilbearbetningsmaskiner som täcker
• Bearbetning Ø0-800
• Uppspänning 0-1100 mm
• Bearbetningsdjup 0-600 mm

Vi kan spänna upp i existerande pinnbultshål, med kedjeuppspänning eller med hjälp av speciellt framtagna uppspänningsringar.

Tony Ohlsson

Projektledare / IT-Ansvarig

+46 (0)42 36 21 03
+46 (0)705 82 04 99
tony.ohlsson@jergo.se