Bultsträckare

Enerpac tillverkar hydrauliska bultsträckare, hydrauliska muttrar och hydrauliska pumpar för bultsträckning.
Generellt fungerar alla typer av bultsträckare på samma sätt. Hydraulolja under högt tryck från en pump ger en noggrann axiell belastning i en bult. När systemet når en förbestämt tryck, skruvas muttern ner utan friktion mot sin anläggningsyta.
Trycket släpps och den axiella kraften övergår till bulten. Om man har flera bultar i ett förband kan bultsträckarna seriekopplas.

Välj land