Momentverktyg

Det fokuseras mer och mer på att bultförband är korrekt monterade och spända.
Vi är specialister på kontrollerad bultspänning både vad det gäller vridande momentverktyg eller bultsträckare. Vi står beredda att hjälpa till med fundamentsbultar, högtrycksflänsförband, kopplingar och alla andra tänkbara applikationer.

Momentverktyg för alla ändamål

Momentverktyg, även känt som momentnycklar eller vridmomentverktyg, är en viktig typ av handverktyg som används inom många olika branscher och tillämpningar. Dessa verktyg spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa att skruvar, bultar och muttrar dras åt med rätt mängd vridmoment. Detta är avgörande för att säkerställa korrekt montering, förhindra överdriven belastning på material samt undvika potentiella mekaniska fel.

Verktygens funktion är att ange eller mäta den exakta mängd vridmoment som appliceras på en komponent eller anslutning. Detta är särskilt viktigt inom områden så som fordonsteknik, byggindustri, flyg- och rymdteknik, och tillverkning.

Momentverktyg finns i olika varianter, exempelvis batteridrivna, hydrauliska samt tryckluftsdrivna. Dessa verktyg kan vara mekaniska eller elektroniska och ger användaren en möjlighet att ställa in och mäta det önskade vridmomentet. När rätt moment uppnås, kommer verktyget vanligtvis att indikera detta med en ljudsignal eller en visuell indikation, beroende på typen av verktyg.

 Det finns flera fördelar med att använda momentverktyg:

Säkerhet: Rätt åtdragna bultar och muttrar är avgörande för att förhindra olyckor och skador, särskilt inom områden som fordons- och flygteknik.

Kvalitet och prestanda: Inom tillverkningsindustrin är rätt vridmoment nödvändigt för att säkerställa att produkterna uppfyller specifikationerna och fungerar som de ska.

Materialskydd: Att använda för mycket kraft när du drar åt bultar kan skada material, medan otillräckligt vridmoment kan resultera i lösa eller ineffektiva anslutningar.

Ergonomi: Moderna elektroniska momentverktyg är lätta att använda och minskar belastningen på personen som ska hantera verktyget. Ergonomi är en viktig aspekt på mer eller mindre alla arbetsplatser och blir en viktig punkt att ta fasta på.

Momentverktyg är helt enkelt avgörande inom en mängd olika branscher där korrekt montering och åtdragningskraft är av yttersta vikt. Genom att säkerställa att bultar och muttrar dras åt med rätt vridmoment bidrar dessa verktyg till säkerhet, kvalitet och prestanda i olika tekniska och tillverkningsprocesser.

 

Momentvektyg med hydraulik

Hydrauliska momentverktyg är verktyg som används för att applicera exakt och kontrollerat vridmoment på skruvar, bultar och muttrar. Ett välkänt företag som tillverkar hydrauliska momentverktyg är Enerpac. Deras produkter är mycket omtyckta inom olika industrier på grund av deras pålitlighet och precision. Enerpacs hydrauliska momentverktyg nyttjar, som man kan utläsa av namnet, en hydraulisk kraft för att applicera det nödvändiga vridmomentet på anslutningarna. De är användbara inom ett stort urval av branscher, så som fordonsindustrin, bygg- och anläggningssektorn, olje- och gassektorn samt tillverkningsindustrin. De används också inom underhålls- och reparationsarbete där det är viktigt att byta ut eller åtdra anslutningar med precision. För att säkerställa att hydrauliska momentverktyg från Enerpac fungerar korrekt och ger exakt vridmoment är det viktigt att följa tillverkarens riktlinjer för kalibrering och underhåll. Genom att göra detta kan användare dra nytta av den höga kvalitet och pålitlighet som Enerpacs hydrauliska momentverktyg erbjuder.

Tryckluftsdrivna momentverktyg

Pneumatiska eller tryckluftsdrivna momentverktyg är en typ av verktyg som använder komprimerad luft för att applicera vridmoment på skruvar, bultar och muttrar. Ett företag som är känt för tillverkning av sådana verktyg är Radtorque. Deras pneumatiska momentverktyg erbjuder flera fördelar i många olika industriella och tekniska tillämpningar.

 

Deras förmåga att snabbt och noggrant applicera vridmoment gör dem oumbärliga för att säkerställa korrekt montering och underhåll av utrustning och strukturer. Något som är uppskattat inom diverse branscher. Även här förespråkar vi att följa tillverkarens rekommendationer för användning, kalibrering och underhåll.

 

Vi på Jergo är specialister på kontrollerad bultspänning både vad det gäller vridande momentverktyg eller bultsträckare. Vi står beredda att hjälpa till med fundamentsbultar, högtrycksflänsförband, kopplingar och alla andra tänkbara applikationer.

Välj land