Bolting / Momentverktyg

Det fokuseras mer och mer på att bultförband är korrekt monterade och spända.
Vi är specialister på kontrollerad bultspänning både vad det gäller vridande momentverktyg eller bultsträckare. Vi står beredda att hjälpa till med fundamentsbultar, högtrycksflänsförband, kopplingar och alla andra tänkbara applikationer.

Välj land