Värmeväxlare

En läckande tub i en värmeväxlare kan medföra produktionsbortfall och värmeväxlaren bör snarast möjligt stängas ner och öppnas för inspektion och läcksökning.
Vi utför läcksökning, pluggning, tubutdragning och tubinvalsning. Pluggningen är en kall metod utan mekanisk åverkan på intilliggande tuber vilket ger stora fördelar. Pluggen är enkel att demontera när tuben senare byts.

Välj land